Den dramatiska textens traditionalitet 
Petra Hultberg, skådespelare och sedan i höstas också doktorand på Teaterhögskolan i Malmö, kommer att presentera sin forskning som rör sig kring skådespelarens självständighet och potentiella radikalitet i relation till sitt material. Därefter kommer ett samtal att föras kring den dramatiska textens krav och traditionalitet. Vi diskuterar med olika utgångspunkter dramaturgi och spelbarhet och vill ställa frågor om möjligheten att ompröva de normer som omger den dramatiska texten. Och till vilken nytta. I panelen: Petra Hultberg, skådespelare och doktorand, Hanna Nordenhök, poet och litteraturkritiker, Sara Tuss Efrik, dramatikerstudent Teaterhögskolan i Malmö, Annika Nyman, dramatikerstudent Teaterhögskolan i Malmö. Moderator: Christina Ouzounidis
Arr: WISP, Teaterhögskolan i Malmö, DRC och Teatr Weimar

New Theatre Forum: Berlin
Samtal med Ulrika Holmgaard, nybliven kulturattaché i Berlin och tidigare producent på Dramaten/Elverket om vad som händer i Berlin. Ulrika Holmgaard inleder med en kort allmän presentation om Tyskland och dess federala form, innan samtalet går in med mer fokus på Berlin som scenkonststad och om scener och grupper. Samtalsledare: Christina Ouzounidis.
Arr: Teaterhögskolan i Malmö, DRC och Teatr Weimar

New Theatre Forum: Paris och London
Theresa Benér, precis hemkommen från Paris, kommer till DRC och berättar om vad som händer inom fransk samtida teater. Hon har även bra insyn vad som händer i England och London och kommer även att samtala om detta.
Arr: Teaterhögskolan i Malmö, DRC och Teatr Weimar

New Theatre Forum: Malmö
Under hösten 08 drar en ny seminarieserie igång där vi kommer att fokusera på den samtida teatern i några av våra närliggande teatermetropoler för att få syn på vad som händer och vilka trender man kan skönja. Vid varje tillfälle kommer vi att ha gäster på plats för att berätta och svara på frågor. Vi börjar med Malmö och vad som är på gång här. Gäster: Teater Foratt, InSite, Institutet, Lilith Performance Studio, Malmö Stadsteater, Västrahamnsteatern, Teaterhögskolan i Malmö, Teatr Weimar, Radiowy
Arr: Teaterhögskolan i Malmö, DRC och Teatr Weimar

Nätverk Norden

En nordisk träff för dramatiker som DRC, Teatr Weimar och Dramatikerutbildningen vid Teaterhögskolan i Malmö anordnar med representanter från dramatikerutbildningar samt dramatiker från respektive Danmark och Norge. De två dagarna innehåller läsningar av dramatikernas teater och samtal om skrivande, men också erfarenhesutbyte och diskussion om teaterkonstens förutsättningar i de olika länderna. Gäster: Christian Lollike från Danmark och Liv Heløe från Norge, samt representanter från Det Åpne Teatret och Scenskolan i Norge och Aarhus Teater, Danmark.
Arr: Teaterhögskolan i Malmö, DRC och Teatr Weimar


…tills undvikandet upphör och vi utsätter oss för livet
Ett samtal om att arbeta i gränslandet mellan liv, konst och teater tillsammans med Anders Carlsson, Teater Terrier och Markus Öhrn, konstnär, utifrån uppsättning av Ladainha, skriven av dramatikern Ludvig Uhlbors, på Dramatiska Institutet i juni 2006. Moderator: Erik Rynell

Den situerade Handke

Samtal om arbetet med Peter Handkes pjäs Självanklagelse som Teatr Weimar satt upp. Gäster är Fredrik Haller, Lotten Roos och August Lindmark. Moderator: Erik Rynell.


Identitet och
autenticitet

Ett samtal om teater med utgångspunkt i europeisk teaterkonst.
Gäster är Theresa Benér, kritiker i SvD, med speciell inriktning på Paris och London, Kristofer Fransson, skådespelare och Jenny Nörbeck, regissör, med erfarenheter från Berlin.
Moderator: Erik Rynell.


Teatertextens musikalitet
I Kassandra fortsätter Christina Ouzounidis sitt undersökande av teatertextens möjligheter, denna gång tillsammans med kompositören Axel Englund och en ensemble med tre skådespelare och en musiker. Vi inbjuder till en diskussion om teater i gränslandet mellan dramatik och musik. Gäster: Christina Ouzounidis, Axel Englund och Eva Wendt Robles. Moderator: Erik Rynell.

Kan man förstå en människa?
Samtal om hur man kan förstå rollfigurerna ”inifrån” genom att leva sig in i deras förutsättningar med utgångspunkt i Lars Noréns pjäs Kyla och David Hares Sånt Händer.
Gäster: Kristofer Fransson, en av skådespelarna i Riksteaterns uppsättning av Kyla, och Fredrik Gunnarson, en av skådespelarna i Malmö Dramatiska Teaters uppsättning av Sånt Händer. Moderator: Erik Rynell.

We are destined to be at odds without ends

James Joyce - Ulysseus. Ett samtal om språkets och skådespeleriets gränser.
Gäster: Marek Kostrzewski, regissör för en kortfilm baserad på delar av Joyce roman och Malin Buska, skådespelerska i filmen. Moderator: Erik Rynell.

Akrasia-begreppet

Christina Ouzounidis - Den akratiska cirkeln. Redovisning av arbete med akrasiabegreppet.
Gäster: Ylva Gislén, forskare och teaterkritiker, Pia Örjansdotter och Emelie Strandberg, skådespelerskor som medverkade i Den akratiska Cirkeln på Teatr Weimar. Moderator: Erik Rynell.

Fewer Emergencies

Martin Crimp - Fewer Emergencies. Redovisning av arbete med Crimps dramatik.
Gäster Erik Holmström, Malin Buska och David Rangborg, studenter vid Teaterhögskolan i Malmö. Moderator: Erik Rynell.

Är jaget en illusion?
Martin Crimp - Hot mot hennes liv, Fewer emergencies

Gäster: Ingar Brinck - docent i filosofi vid lunds universitet, Henrik Dahl - Teater Tribunalen och elever vid Teaterhögskolan i Malmö som medverkade i Göteborgs Stadsteaters uppsättning av "Hot mot hennes liv".

Behövs rollen?
Sarah Kane - Crave
Gäst: Ulrika Malmgren skådespelerska i Darling Desperados


Vad består individen av?
Peter Handke - Timmen när vi inte visste något om varandra
Gäst: Stellan Larsson, Dramaturg på Malmö Dramatiska Teater


The Freedom Theatre, Jenin, Palestina
Möt Jonatan Stanczak (Sverige), en av initiativtagarna till kultur- och ungdomskulturcentrat, The Freedom Theatre och Mussadaq jarrar (Palestina) från The Freedom Theatre, vilka kommer att berätta om bakgrunden till projektet, situationen i flyktinglägret samt om kulturcentrets verksamheter i dag. Salam Abu Iseifan (Frihetsteaterns Vänner i Stockholm) deltar också med sina upplevelser från sin tid som volontär i The Freedom Theatre. Diskussionen sker på svenska och engelska.

Arr: Frihetsteaterns vänner och DRC

Heterofil - ett heterosexuellt seminarium
I samband med European Social Forum som hålls i Malmö i september anordnar vi ett seminarium som utgår från Heterofils frågeställningar
och påståenden om att känslor konstrueras genom språket och att heterosexualitet och/eller normalitet är en form av prostitution.
I samband med seminariet görs en läsning av pjäsen av skådespelarna Sandra Huldt, Pia Örjansdotter och Petra Hultberg.
Moderator: Gunilla Edemo, Teaterhögskolan i Stockholm
Panel: Christina Ouzounidis, Teatr Weimar, Tiina Rosenberg, Professor i genusvetenskap på Lunds Universitet och Sandra Dahlén, författare.
Arr: Teatr Weimar, i samarbete med (DRC) Dramatic Writing Research Centre, Teaterhögskolan i Malmö, Resurscentrum för mångfaldens skola och Folkets Bio


Internationellt dramatikerbesök: Özen Yula, Turkiet
Özen Yula är en av Turkiets mest renommerade dramatiker och regissörer. Hans uppsättningar har turnerat i Tyskland, Österrike, England och Holland. Han har skrivit ett otal pjäser och romaner och vunnit en mängd litterära priser. Både Schaubühne i Berlin och Comédie-Française i Paris har gjort läsningar av hans pjäser. Det är första gången hans verk presenteras i Sverige.
Arrangemanget är ett samarbete mellan Ingrid Rasch och Andrea Karlsson (som bl.a driver seminarieserierna Citizens Without Boundaries och Tredje Rummet), Teatr Weimar/DRC samt Svenska Generalkonsulatet i Istanbul.

Kvinnoporträtten i Elektra och Kassandra
En diskussion om de motiv som kommer upp i de nya versioner av de klassiska tragedierna om Elektra och Kassandra som satts upp på Teatr Weimar. Hur fördjupas/utvecklas kvinnobilden i dessa dramer? Hur spelar myten mot vårt samhälle i dag? Varför göra nya versioner av odödliga dramer? Medverkande är Christina Ouzounidis, Fredrik Haller och Jörgen Dahlqvist. Utdrag ur de två pjäserna kommer att läsas av några av de skådespelare som var med i uppsättningarna. Moderator: Theresa Benér, kulturjournalist och kritiker på Svenska Dagbladet.

Var finns den politiska konsten?
Utifrån filmen V for Vendetta, som visades i Filmtältet på Malmöfestivalen 2006 samtalade Lotten Roos, skådespelare i teatergruppen SubFrau (som i sina föreställningar undersöker och blottlägger stereotyperna i den konventionella könsuppfattningen), August Lindmark, skådespelare och Mattias Elftorp, serietecknare och en av redaktörerna av serieantologin Cést Bon om den politiska konsten i Sverige idag. Finns det en politisk konst överhuvudtaget? Hur ser den ut? Samtalsledare: Christina Ouzounidis.

Jelineks dramatik
I samband med att Riks Dramas uppsättning "I alperna" av Elfriede Jelinek kommer till Malmö arrangerar Inkonst och Teatr Weimar/DRC ett samtal om hennes dramatik med regissören Melanie Mederlind och översättaren Magnus Lindman. Samtalsledare: Rikard Loman, teaterkritiker på DN och doktor i teatervetenskap.

Teaterns moraliska ansvar
Ett föredrag med utgångspunkt i dokumentären om Noréns uppsättning av "7:3" om teaterns förpliktelser mot samhället och den nyskrivna dramatikens skyldighet att utmana tabun. I anslutning till föredraget blir det även en paneldiskussion med inbjudna dramatiker.
Föredragshållare och moderator: Rikard Loman. Skriver bl.a kritik för Dagens Nyheter och utkommer i september med en avhandling om Ingmar Bergmans teaterregi.

Konsten att vara ingen för hjältar och skådespelare.
Föredrag av Kent Sjöström, lärare och forskare på Teaterhögskolan i Malmö.

Det rituella samförståndet: Ideologi och estetik i ett lärostycke av Bertolt Brecht.

Ett föredrag med utgångspunkt i Brechs pjäs ”Åtgärden” och begreppet "samförstånd" (Einverständnis), men också om Brechts lärostycken mer generellt.
Föredrag av Rikard Schönström, docent i litteraturvetenskap.

Dramatiken som livsfara.

Föredrag av Erik Rynell, lärare och forskare vid Malmö Teaterhögskola.

Memo i tankevärlden
Föredrag av kognitionsforskaren
Petter Kallioinen med utgångspunkt i hörspel av Markus och Petter Kallioninen.

Crossing the borders of Academic and Artistic Practices
Erik Rynell och Jörgen Dahlqvist presenterar samarbetsforumet Dramatic Writing Research Centre på Connect 2007.
Arr: Connect, Ars Nova och Musikhögskolan i Malmö


Citizens without boundaries
Kulturproducenten Ingrid Rasch har under några års tid lett ett kultursamarbete mellan skandinaviska och serbiska konstnärer, journalister och kulturarbetare under namnet Citizens Without Boundaries. Nu har verksamheten utvidgats till att även inkludera Turkiet. Teatr Weimar kommer i september att delta i ett symposium 17-19/9 på temat Inside/Outside som anordnas av Citizens Without Boundaries och Sveriges Generalkonsulat i Istanbul tillsammans med K3, Malmö Högskola och Centrum för Europaforskning, Lunds Universitet. Inbjudna deltagare kommer från Turkiet, Danmark och Sverige. En föreläsning i samband med detta symposium är öppen för allmänheten på Centrum för Europaforskning, Lunds Universitet.: "An insider's view of the ongoing discussion on Turkey and the EU" Föredragshållare: Murat Belge, professor i litteraturvetenskap vid Bilgiuniversitet i Istanbul
Arr: Citizens Without Boundaries

   Dramatic Writing Research Centre har som ambition att bidra till att bygga samtalsbroar mellan teaterns praktik och teori. Dramatic Writing Research Centre är ett samarbete mellan Teaterhögskolan i Malmö och Teatr Weimar.