Fritt efter Strata

Choreopoesi är namnet på Teatr Weimars nya samarbete med ett antal svenska poeter. Christina Ouzounidis kommer tillsammans med poeten och litteraturskribenten Hanna Nordenhök att bearbeta och sätta upp ett antal lyriska verk. Först ut är Helena Erikssons Strata.

Fritt efter Strata är ett samarbete mellan teatern, poesin och ljudkonsten. Genom att låta poesin ta plats på scengolvet vill vi betona litterära värden i teaterrummet. Vi vill också belysa och befrukta teaterns verktyg genom att låta en ljudbildens, rytmens och rösternas dramaturgi vara med och bära dessa lyriska verk. Men i första hand är det ett sätt att driva teatern ännu ett steg mot sin yttersta gräns, att ifrågasätta det språk som teatern förutsätts tala. Det är återigen ett sätt att utforska gränsen för det teatrala, för teaterns utrymme och möjligheter.

Christina Ouzounidis har tidigare plockat bort såväl rekvisita som scenografi i sina föreställningar och istället byggt rummet enbart med hjälp av musik eller ljud. Den här gången har hon utsatt teatern för ytterligare attentat genom att dessutom plocka bort såväl den spelbara texten som skådespelarna. Kvar finns en sorts rumslig och tidslig skulptur som byggts enbart av skådespelarens röst.

Tillsammans med ljudkonstnären Henning Lundqvist har hon byggt en föreställning där rösten ligger till grund för hela föreställningen och dess dramaturgi, där språket blivit en del av rytm och ljudbilder, där orden blivit performativa och där rösten brutits sönder tills den inte längre kan urskiljas som röst utan bara bildar en omgivning för de fraser som ännu är identifierbara.

Helena Eriksson är född i Nyköping och sedan början av 1980-talet bosatt i Göteborg. Under 90-talet var hon med i tidskriften Ord & Bilds redaktion. De senaste åren har hon deltagit i redaktionskommittén för poesitidskriften OEI. 1990 debuterade hon med diktsamlingen En byggnad åt mig. Strata är hennes sjätte diktsamling.

 

Produktionsfakta

Skådespelare: Monica Wilderoth
Manuskript/bearbetning av Helena Erikssons diktsamling Strata:
Christina Ouzounidis och Hanna Nordenhök
Inscenering:
Christina Ouzounidis
Ljud:
Henning Lundkvist
Ljus och rumslig design: Johan Bergman
Praktikant:
Gustav Sjöström

Premiär 24/10 2007