Självanklagelse


Självanklagelse från 1966 är en av den österikiske dramatikern Peter Handkes allra tidigaste pjäser. Pjäsen var när den kom en provokation mot sin samtids konstdebatt om konstens relation till verkligheten. Handke intar i texten en ifrågasättande hållning till den politiserade konsten och tycks mena att språket egentligen är den enda verklighet litteraturen kan avspegla. Fyrtio år senare känns denna språkliga undersökning inte längre som en provokation, sådana språkliga experiment är snarare något man får stora litterära pris för, men Handke är fortfarande en kontroversiell författare. Nu snarare hans person än texterna.

Med uppsättningen av Självanklagelse fortsätter Teatr Weimar sin undersökning av teatertexter med ett språk långt bortom vardagligheten. Iscensättningen är en direkt fortsättning på den diskussion som förts på seminarier om skådespelarens roll i dramatik där figurernas intention och omständigheter om inte saknas så i alla fall måste anses som oklara.

Det intressanta med Handke som författare är att både för honom och för hans figurer så blir språket ofta nödvändigare än tiden själv för att komma från det ena ögonblicket till det andra. Att "berätta" är en existentiell nödvändighet, och Handke påpekar i flera intervjuer att han inte ser sig som författare utan som återberättare, att han ser världen som tecken och skriver av.

 

Produktionsfakta

Text:
Peter Handke
Översättning:
Gun och Nils. A Bengtsson
Medverkande: Lotten Roos och August Lindmark
Regi:
Fredrik Haller
Regiassistent:
Karoline Czernyson Conlon
Ljus:
Johan Bergman

Pjäsen är förlagd av Colombine Teaterförlag

Premiär tors 14/9 2006