Hösten 2012

Everest
Text: Lotta Lotass. Koncept: Jörgen Dahlqvist, Kent Olofsson, Johan Bergman, Johan Nordström och Jenny Ljungberg.
Ett samarbete med Helsingborgs Stadsteater
Mount Everest, 1924. Sex brittiska män kämpar mot naturens krafter för att först nå toppen på världens tak. Akademiledamoten Lotta Lotass har för Helsingborgs stadsteater specialskrivit en fantastisk text som drar in oss i bergsbestigarnas tankevärld. Vi följer dessa kärva mäns maniska strävan att till varje pris besegra den oslagbara. Att nå det onåbara. Teatr Weimar tar sig an Lotta Lotass intensiva och kompromisslösa text. Uppsättningen blir en totalupplevelse av text, video och musik. Ett unikt verk om en sann, mytomspunnen händelse.

In memoriam to identity
Koncept: Nils Dernevik, Linda Ritzén, Petra Löfmarck och Jörgen Dahlqvist
In memoriam to identity är fjärde delen i den pågående undersökningen av det nya Europa. I en vindlande färd genom slavarnas, förlorarnas och dom utstöttas Europa försöker olika karaktärer utreda vem som bär skulden till varför allt ser ut som det gör. En punkig föreställning som blandar högt och lågt, politisk analys med populärkutur i jakten på sanningen om Europa och sig själv.

Intérieur/Extérieur
Koncept: Kent Olofsson och Jörgen Dahlqvist
Intérieur/Extérieur är ett audiovisuellt verk skrivet för kontrabasflöjt, kontrablockflöjt, live-elektronik och video. Utgångspunkten för Intérieur/Extérieur är det våld som finns i utkanterna av Europas större städer och är en del av den pågående undersökning av det nya Europa. Verket skildrar ett fruset skeende i väntan på att livet slås sönder när någon nära mist livet.

Limit-cruisers
Av och med Janna Holmstedt
En performance för lyssnare och betraktare i tre delar. Situationen är denna: Tre besökare, utrustade med trådlösa hörlurar, får kliva in i varsin luftfylld sfär. En nedräkning börjar. En behaglig röst ber dem att slappna av och informerar dem samtidigt om att syret kommer att räcka i tio minuter. Under tiden kan andra besökare betrakta skeendet utifrån. De ser tre personer isolerade i varsin bubbla. Efter ett tag börjar de röra på sig och försöker interagera. ”Limit-cruisers” är skapat av konstnären Janna Holmstedt, som en del av hennes doktorandstudier vid Konsthögskolan i Umeå. De tre delarna heter ”New Individualism”, ”The Heroes of Absolute Zero” och ”Decoy” och kretsar alla kring olika mer eller mindre lyckade försök att hitta fram till en nollpunkt, en tydligt urskiljbar gräns, eller den så hett åtrådda autonoma individen.

Våren 2012

Noli me tangere
Text: Jörgen Dahlqvist. Kompositör: Kent Olofsson
Noli me Tangere är ett körverk som framförs samtidigt och som en kommentar till Orlando di Lassos Lagrimæ di Sanct Pietro. Verket beskriver den unga kvinnan Maria, hon som kallades synderska i brist på fullkomlighet, och som stod ensam vid jesu sida, men det är också berättelsen om den andra Maria, hon som säljs för att män ska kunna köpa hennes kropp. Genom denna dubbelexponering blir vi alla både vår egen Petrus och vår egen Judas som förråder våra närmaste och sedan vänder bort vår blick och förnekar det vi ser när vi står inför en människas lidande. Det är ett verk om människans skuld och ett sätt att köpslå med liv som inte har förändrats genom historien. 

Europol, Eurotrash, EuroDisney, Eurosport, Eurodisco
Text: Jörgen Dahlqvist. Regi: Linda Ritzén
En mörk saga i fem akter om pengar, konsumtion, begär och girighet. Vi för följa tre människors resa in i Europas hjärtas mörker - från en skitig lägenhet nånstans i den lilla skithålan Rotenburg an der Fulda, till sprängfyllda bankvalv i den pittoreska avkroken Ankeborg utanför Paris, till vindsvåningar i New York för att till slut hamna på slagfälten i Genua där kapitalismen står inför ett avgörande slag och de gör sig redo för strid. Klass mot klass. 

Vitt brus IV-VIII
Text och video: Jörgen Dahlqvist. Ljud: Kent Olofsson
Vårens utställningssäsong på Vita Kuben, Norrlandsoperan är curaterad och presenterad av konstnärerna Lundahl & Seitl, Niklas Tafra och Henning Lundkvist.
Vitt brus IV-VIII är den treje delen i denna utställningsserie. Videoverket är ytterligare enfördjupning på det perspektiv som de tidigare utställningarna utgjort. Videoverket visar på fler aspekter av det vita rummet, och reflekterar över konsterns roll och svårigheten med att kommunicera sina avsikter i en konstnärlig process. Det är också en undersökning av språket och språkets relation till musik. Det är undersökning av vad som händer med förståelsen och kommunikation när språket glider mellan den semantiska betydelsen och det musikaliska uttrycket.

Historien lyder
Text: Christina Ouzounidis. Musik: Kim Hedås
Historien Lyder använder berättandet och återberättandet för att generera bilder och fragment av händelser, men istället för förmedlande är det här förvrängningen och diskrepansen mellan berättare och mottagare som understryks. Upprepningar, speglingar och förtätningar är grunden även för musiken, som spelar mellan koncentrerade, täta partier och friare, mer improvisatoriska delar. Verket är ett försök att tömma orden på allt annat innehåll än det som står utom berättarens kontroll.

Hösten 2011

Bergmanvariationer
Text: Jörgen Dahlqvist
Bergmanvariationer
är en djupdykning i det konstnärskap som kanske mest av allt har format bilden av oss svenskar i utlandet; Ingemar Bergmans arbete inom filmen. Föreställningen tar upp teman och associerar fritt kring några av Ingmar Bergmans mest kända filmer och försöker sätta ord på den bildvärld som han och Sven Nykvist tillsammans skapade. Det är tungsinne och förlorad gudstro men också synd, lätthet och svensk sommar med långa ljusa nätter där människor kämpar med sig själva, varandra och existensen.

A Language At War
Text: Jörgen Dahlqvist. Kompositör: Kent Olofsson
“Mitt språks gränser är mitt universums gränser” skriver Wittgenstein i filosofiska undersökningar. A language at war är ett försök att gestalta vad språket är när det slutar ha en mening. Eller när meningen brutits ned till sina minsta beståndsdelar och blivit något annat och nånting nytt. A Language at war är en föreställning med en sångare och en skådespelare. A language at war är fascinerande experimentell scenkonst där skådespeleri, video och musik skapar ett visuellt och spännande konstverk.

Les Portes de L'enfer
Text: Jörgen Dahlqvist. Kompositör: Kent Olofsson
Hörspelet Les Portes De L´enfer är en fortsättning på det pågående samarbetet mellan tonsättaren Kent Olofsson och Jörgen Dahqvist där kopplingar mellan text och den samtida konstmusiken undersöks. Kent Olofsson har komponerat ett stycke som utgår från Auguste Rodins monumentala skultptur La Porte de L'enfer. Till detta har Jörgen Dahlqvist skrivit texter.

Idioms
Text: Jörgen Dahlqvist. Kompositör: Richard Karpen
Idioms är experimentell scenkonst med skådespelare och musiker från Sverige, Vietnam och USA. Föreställningen spelas på svenska, engelska och vietnamiska samt med traditionell vietnamesisk musik och samtida elektroakustisk konstmusik. Det är en föreställning som bygger på konstnärliga idiom som förenas med hjälp av olika berättelser. Skådespelarna och musikerna hjälps åt att berätta en historia som utspelar sig i olika tider samtidigt och som handlar om motståndet mot kärlek över kulturella och etniska gränser. Föreställningen kommer att gå på turné under november i Sverige och under nästa år även internationellt. Föreställningen är en del av det konstnärliga utvecklingsarbetet vid Teaterhögskolan i Malmö
Läs mer

Våren 2011

De stränga anteckningarna
Av: Jörgen Dahlqvist och Kent Olofsson. Konstnär : Peter Jönsson
De stränga anteckningarna är en tvärkonstnärlig scenkonstinstallation där konstmusik och bildkonst samsas med samtida scenkonst. Föreställningen utspelar sig i ett fruset krigsområde där döden alltid är närvarande och där människans betingelser i myterna alltjämt är berättelser om de villkor människor tvingas genomleva i vår egen tid. Verket är skrivet och komponerat för fyra sångare och två skådespelare. Föreställningen har formen av en scenisk installation där rummet har lika stor plats och betydelse som sångarna och skådespelarna. En poetisk betraktelse över relationer och symboler där själva platsen blir subjekt i föreställningens utforskande. Med: Linda Ritzén, Rafael Pettersson, Sara Willén, Agnes Wästfelt, Ellinor Edström Schüller och Karin Lundin. Kompositör: Kent Olofsson. Text och regi: Jörgen Dahlqvist. Rum: Peter Jönsson. Ljus/kostym: Johan Bergman och Jenny Ljungberg. Teknisk assistans: Johan Nordström

Hösten 2010

Vit, rik, fri
Av: Christina Ouzounidis
Pjäsen vill undersöka och föra ett samtal om det patriarkala poserandet, om det som utnämner sin egen makt och på så sätt tvingar omvärlden att förhålla sig – som på det sättet plötsligt förvandlats från hävdelsebehov till styrande faktor. Den vill undersöka den våldsamhet och brist på fantasi som krävs för att utgå från sig själv som normgivande. Den vill undersöka relationen mellan makt och vilja till makt. Medverkande: Ann Petrén. Text och regi: Christina Ouzounidis  Ljus/rum/kostym: Johan Bergman och Jenny Ljungberg 

Lehman vs Lehman
Av: Jörgen Dahlqvist
Tillsammans med Fredrik Emmerfors skapar Teatr Weimar en audioupplevelse på ett köpcenter nära dig. Fredrik Emmerfors är radioman och ljudguideproducent, med uppdrag för bl.a. Malmö SymfoniOrkester, Malmö Opera och Malmö Stad. Nu arrangerar han och Teatr Weimar en ljudvandringsföreställning på ett köpcenter i Malmö. Lehman vs Lehman handlar om en rivalitet i släkten Lehman under tiden för finansvärldens och bankernas kollaps. En berättelse om senkapitalismens Kain och Abel. Ljudproducent: Fredrik Emmerfors. Text och regi: Jörgen Dahlqvist. Medverkande röster: Rafael Pettersson och Linda Ritzén, Nils Dernevik
Arr: Teatr Weimar och Fredrik Emmerfors

Hamlet II:exit ghost
Av: Jörgen Dahlqvist och Kent Olofsson.
Föreställningen är en gestaltning av det tvivel och handlingsförlamning som Hamlet känner inför det våld han ombeds utföra och som Ofelia tvingas till av rådande omständigheter. Det är en föreställning om identitet och minne. Texten är en helt ny bearbetning av Shakespeares klassiker. Den är i egentligen mening inte en uppföljare, även om titeln anspelar på det, utan snarare ett sätt att undersöka några av dramatikerns odödliga retoriska figurer och de två unga människornas öde i pjäsen. Det är också ett sätt att försöka närma sig en av världslitteraturens stora verk, genom att arbeta med några utvalda tankar och bilder och genom att göra pjäsen i pjäsen, den teateruppsättning som finns beskriven i verket, till själva formen för undersökandet.
Medverkande: Linda Ritzén och Rafael Pettersson.
Ljus: Johan Bergman. Teknisk hjälp: Johan Nordström.
Läs mer

Konsumentköplagen
Av: Ida Börjel
Konsumentköplagen är en föreställning som vill undersöka lagar och överenskommelser i rummet. Den bygger på lagar och mer eller mindre uttalade regelverk som alla som träder in i rummet tvingas förhålla sig till. Genom att låta poesin ta plats på scengolvet betonas litterära värden i teaterrummet. Ambitionen är att belysa och befrukta teaterns verktyg genom att låta en ljudbildens, rytmens och rösternas dramaturgi vara med och bära dessa texter. Regi: Christina Ouzounidis. Text: Ida Börjel. Ljud: Henning Lundkvist. Ljus/rum/kostym: Johan Bergman och Jenny Ljungberg

Lägenheten
Av: Christina Ouzounidis och Henning Lundkvist
Med ordet och språket i centrum deltar ett flertal konstnärer inom bild-, litteratur-, musik- och dansområdet i projektet Gråzoner på Ystad Konstmuseum. Christina Ouzounidis och Henning Lundkvist deltar i utställningen med ett nytt verk där de med hjälp av berättelsens placering i rummet försöker hitta tänkbara relationer mellan subjekt och objekt, mellan berättelsen och dess åhörare.
Arr: Ystads konstmuseum, Tomelilla Konsthall, Tjörnedala Konsthall, Rámus, Inkonst och Kivik Art Center. Utställningen pågår under hösten

Den svarta solen
Av: Lotta Lotass
Den svarta solen ingår som en del i "Tal till folket", där dramatikern Kristian Hallberg ikläder sig några tongivande svenska dramatiker och textförfattares texter och sitter beredd vid telefonen för att framföra textstycken för de åhörare som ringer upp. Den svarta solen är en oändlig textlabyrint utan början och utan slut. Texten upphäver den kronologiska tidens enkelriktning och överskådlighet.

De måste dö
Av: Christina Ouzounidis
De måste dö
beskriver en kvinna som måste förhålla sig till en patriarkal struktur där kvinnor inte sällan anses för gamla i samma ålder som män tillåts vara på sin professionella höjdpunkt. Pjäsen är ytterligare en fördjupning på temat våld i form av maktlösheten och tvånget att förhålla sig till rådande omständigheter. Den problematiserar valet att försvara sig eller låta bli, att följsamt anpassa sig till rådande normer och maktstrukturer eller att hävda sin rätt och sin kunskap och därmed också – utan arbete och utan den sociala speglingen – också till viss del bli ifråntagen sin identitet. Arr: Teaterhögskolan i Malmö och Teatr Weimar. Regi. Fredrik Haller.

Våren 2010

När man blir stor blir man f****a
Av Daniel Nyström och Jörgen Dahlqvist
När man blir stor blir man f****a handlar om människans rätt att få vara sig själv och om vad kroppen är när den inte är ens egen. Den handlar om att dag efter dag kämpa för att vara människa när lagen säger att man inte är det - och om att ibland bara vilja hämnas allt och alla. Arr: Spinning Jenny i samarbete med Teatr Weimar. Regi: Nora Nilsson.
Läs mer

Förskjutningar I-III
Av Christina Ouzounidis och Henning Lundkvist
Förskjutningar I-III är ett ytterligare steg i Henning Lundkvist och Christina Ouzounidis samarbete. Det består av en serie hörspel som fortsätter att arbet med relationen mellan texten och det akustiska. Hörspelen vill undersöka temporala och geografiska förskjutningar, bland annat utrymmet mellan avsikt och perception. Hörspelet kommer att bestå av tre delar, utvecklade ur varandra.

Ibsendekonstruktion I: Gengångare
Textbearbetning av Jörgen Dahlqvist
Ibsendekonstruktion I: Gengångare är en undersökning av situationen som identitetsskapare och hur vi använder oss av sociala masker i mötet med den andre. Det är en iscensättning av teaterhändelsen som en i grunden voyuristisk verksamhet där vi som åskådare kan iscensätta de maktstrukturer och den normbildning som finns i samhället i övrigt som implicita överenskommelser. Regi: Linda Ritzén.
Läs mer


Hösten 2009

Indy500:Seklernas udde
Av Jörgen Dahlqvist/Kent Olofsson
Biltävlingen Indy 500, som sedan 1911 körs på Indianapolis Motor Speedway i USA, har beskrivits som världens största sportevenemang. Med utgångspunkt i Marinettis manifest konstaterar Indy 500:seklernas udde att vi redan lever i framtiden med hastighet och konsumtion som sammanlänkade storheter i vad som blivit en religion med de stora globala varumärkena som denna nya kyrkas tillskyndare. Framfördes under namnet Krig, Hastighet! Parole in Liberta. Ett samarbete mellan Teatr Weimar och Ars Nova. Regi: Jörgen Dahlqvist
Läs mer

The Art of War Noise
Av Annika Nyman/Martin Svensson
The Art of War Noise av Annika Nyman/Martin Svensson är en språklig undersökning av kriget i Marinettis efterföljd. Det är en regression till futurismens hyllande av kriget och krigsmaskinen. Det är en rörelse tillbaka till skyttegraven, till krigets ljud och rytm, till dess ytterligheter av regelbundenhet och splittring. Framfördes under namnet Krig, Hastighet! Parole in Liberta. Ett samarbete mellan Teatr Weimar och Ars Nova. Regi: Jörgen Dahlqvist.
Läs mer

Sucktion
Av Douglas Kearney/Anne LeBaron
Sucktion är en opera för sopran, laptop, slagverkare och en dammsugare försedd med sensorer som man spelar på som ett musikinstrument. Operan följer en kvinnas cybererotiska transformation från förtryckt hemmafru till en självtillräcklig cyborg via ett subversivt användande av en dammsugare. Ett samarbete mellan Teatr Weimar och Ars Nova. Regi: Fredrik Haller

Spinning Jenny - Du spinnst!
Av Sara Tuss Efrik och Annika Nyman.
Musik av Mattias Rodrick och Jakob Riis.
"Spinning Jenny - Du spinnst!"  som är en oren fantasi om fröknar, kjoltyg, maskiner, frökenhänder, ridflickor, ston, bomullsfält och samtliga frökenaktiviteter ever after. Det är en högtravande lek med ord och ljud och en egensinnig dröm tillbaka till industrialismens startskott och till fabrikslokalerna. Ett samarbete mellan Teatr Weimar och Ars Nova.

Naturen, vanorna, tiden, moralen
Av Christina Ouzounidis
Naturen, Vanorna, Tiden, Moralen handlar mindre om de tydliga normerna - som gäller sexualitet och kön - och mer om de dolda, allt det till synes självklara, det vi upprätthåller genom att utgå från vårt eget känsloliv, våra medvetna eller omedvetna värderingar som måttstock för att bedöma resten av mänskligheten. Text och regi: Christina Ouzounidis. Medverkande: Pia Örjansdotter, Daniel Nyström och Ester Claesson.
Läs mer

Stirraren – en kärlekshistoria
Av Irena Kraus
Ett samarbete mellan Unga Dramaten och Teatr Weimar. Föreställningen hade premiär på Teatr Weimar och spelade sedan på Unga Dramaten/Elverket. En berttelse om hur det är att vara ung och och försöka förstå livet och kärleken. Regi: Jörgen Dahlqvist. Skådespelare: Rikard Lekander.
Läs mer


Vår 2009

Stairway to Heaven av Led Zeppelin av Jörgen Dahlqvist
Av Jörgen Dahlqvist
Stairway to heaven av Led Zeppelin av Jörgen Dahlqvist är existentiell thriller där verklighet och fiktion sammansmälter till en kamp på liv och död om den egna identiteten. Vi ser två människor så fångna av det privata - av det som hänt kanske, eller kanske lika gärna det som inte hänt - att all dåtid blir antydningar, minnen och påståenden och all framtid endast det som uppstår av det precis sagda. Regi: Jörgen Dahlqvist. Skådespelare: Rafael Petterson och Linda Ritzén
Läs mer

Magic Bullet
Efter ett koncept av Markus Öhrn
Konstnären Markus Öhrn har kopierat samtliga censurklipp ur Biografbyrån arkiv och sammanställt dessa i en videoinstallation där det som klippts bort vältrar sig i ett skrämmande men samtidigt fascinerande surrealistiskt kollage. I samband med att detta visas under Göteborgs filmfestival kommer Teatr Weimar tillsammans med konstnären mediera några av dessa beskrivningar i en läsning.
Koncept: Markus Öhrn. Regi: Jörgen Dahlqvist. Skådespelare: Rafael Petterson och Linda Ritzén.


Höst 2008

Tractatus Realis
Av Christina Ouzounidis och Jörgen Dahlqvist
Föreställningen Tractatus Realis är en kommentar till verkligheten. Det är en djupdykning i några utvalda av de lager av det ena eller det andra material (fiktioner, illusioner och eller sinnesförnimmelser) vi vanligtvis tolkar som verkliga eller i värsta fall verkligare än andra. Föreställningen spelades på festivalen MIT-DEMO 08 i samarbete med avgångsstudenter vid Teaterhögskolan i Malmö

0308
Av Annika Nyman och Erik Enström
I samarbete med Ars Nova satte Teatr Weimar upp Annika Nymans och Erik Enströms hörspel upp i regi av Jörgen Dahlqvist

Dödssiffror
Av Elfriede Jelinek och Olga Neuwirth
I samarbete med Ars Nova satte Teatr Weimar upp Elfriede Jelineks och Olga Neuwirths hörspel upp i regi av Fredrik Haller

Heterofil - en heterosexuell cabaret
Av Christina Ouzounidis
Språket normaliserar och marginaliserar beteenden, utseenden och handlingar. Genom språket kan vi marginalisera det normaliserade och normalisera det marginaliserade. Homosexuell, svart och kvinnlig är ord som från och med nu ersätts med heterosexuell, vit och manlig.
Läs mer


Vår 2008

Britney is dead. Hail Britney!
Av Jörgen Dahlqvist
Britney is dead. Hail Britney! undersöker hur identiteten skapas genom språket. Föreställningen ställer frågan om det är möjligt att undkomma sin egen mytologi och därigenom bli den man ”egentligen” är, och vad detta "egentligen" isåfall betyder
Läs mer

Transfutura
Av Martin Högström
Uppsättningen undersöker formler som motiv, som en del av innehållet och som talets starkaste nödvändighet.

Tarzan i Europa
Av Jörgen Dahlqvist och Fredrik Haller
Som en dinosaur kommer Tarzan till Europa för att söka räddning åt en afrikansk by som står inför katastrofen. Men Europa kan inte erbjuda det han önskar. I stället hamnar han mitt i en ekonomisk karusell av konsumism och bistånd där det finns många hjälpsamma men bara om det gynnar deras egna intressen.
Läs mer


Höst 2007

Tankefrihetens antidemokratiska potential
Av Christina Ouzounidis
Friheten att tänka, att uttrycka, att formulera vad man vill – det faktum att vi ens betraktar det som frihet – är ett problem. Det vi kallar frihet skulle lika gärna ur en annan aspekt kunna betraktas som en försummad skyldighet. Spelades på pustervik

Fritt efter Strata
Christina Ouzounidis och Hanna Nordenhök har gjort en bearbetning på Helena Erikssons diktsamling Strata och tillsammans med Henning Lundkvist och Johan Bergman undersöks gränstrakterna mellan poesi, teater och ljudkonst.
Läs mer

Elektra revisited
Av Jörgen Dahlqvist
Som titeln föreslår så är Elektra revisited ett återvändande till de grekiska myternas persongalleri som Jörgen Dahlqvist tidigare utforskat. Pjäsen är en undersökning av språket som våld och våldets språk.
Läs mer


Vår 2007

Språk är inte våld. Språk är inte våld. Språk är inte våld. Språk är inte våld: ”Werkstatt” och ”Untitled” på Teatr Weimar – estetiskt och praktiskt utforskande
Av Jörgen Dahlqvist, Fredrik Haller och Christina Ouzounidis
En praktisk och teoretisk inblick i Teatr Weimars arbete med experimentscenerna “Werkstadt” och “Untitled”. Men också en presentation av den generella konstnärliga hållning som präglar teaterns hela produktion. En föreställning som iscensattes på Teaterbiennalen i Örebro.

Ordet - kött
Av Christina Ouzounidis
Den tredje delen i Christina Ouzounidis undersökande av orden och språket. (Verbet tala och Minnet av det förlorade äter mig inte inifrån är de tidigare två). Ordet – kött är en djupdykningen i en människas påståenden och deras relation till hennes identitet.
Läs mer

Untitled IV-VIII: Håll dig på din cunt
Av Christina Ouzounidis
Håll dig på din cunt är ett verk som febrilt och genom verbala konstruktioner försöker upprätthålla en sexuell ordning. I den delvis tysta monologen Håll dig på din cunt möts publiken av det skrivna ordet innan det uttalats, medan det ännu formuleras som ett vapen mot oönskat begär.
Läs mer

Buddy Fucker
Av Jörgen Dahlqvist
Buddy Fucker är en kärlekshistoria och ett undersökande av hur krigets verklighet tvingar fram övergrepp mellan människor som älskar varandra eftersom det inte finns någon fristad från det brutala yttre våldet.
Läs mer

Untitled I-III: A G Bell Sound Bites / God Bless Us All / Death to the Fascist Insects that Prey upon the Life of the People
Av Jörgen Dahlqvist
Tre monologer som satts samman i en föreställning och som alla beskriver människor som på olika sätt befinner sig i dödens och våldets närhet i en värld efter den 11/9. Föreställningen gästspelade sedan på Helsingfors Teaterfestival: stage
Läs mer

Höst 2006

Minnet av det förlorade äter mig inte inifrån
Av Christina Ouzounidis
Pjäsen och iscensättningen av Minnet av det förlorade äter mig inte inifrån är en fortsättning på Christina Ouzounidis tidigare arbeten med språkets upprepningar och negationer.
Läs mer

Självanklagelse
Av Peter Handke
I den v ästerländska självbilden ingår intellektualitet och konstnärlig finess medan ”de andra” förknippas med irrationalitet och konstnärlig naivitet, vilket ibland idealiseras till naturlighet och ursprunglighet. I en global värld måste vi inse det opraktiska i denna arroganta självhävdelse och att det är på sin plats med om inte en självanklagelse så i varje fall en självrannsakan.
Läs mer


Vår 2006

Kassandra
Av Christina Ouzounidis
Kassandra är den tredje och sista delen i serien om kvinnors villkor med utgångspunkt i de grekiska myterna. Det är en våldsam historia om mäns rätt att äga, kvinnors förmåga att göra sig blinda och om utsattheten som tvingar en kvinna att se in i sin egen framtid, antingen hon vill eller inte.
Läs mer

Höst 2005

Den akratiska cirkeln
Av Christina Ouzounidis
Den akratiska cirkeln är ett försök att förstå ordens och tabuets makt att generera handlingar. Ett undersökande av det outtalade och förbjudna.
Läs mer

Elektra
Av Jörgen Dahlqvist
I denna nyskrivna version är det mötet mellan mor och dotter som skildras. Det blir en våldsam konfrontation mellan två starka kvinnor i samband med faderns död och moderns försök att skapa en ny familj med en annan man.
Läs mer

Vår 2005

Nihil [edit]
Av Jörgen Dahlqvist
I Nihil [edit] undersöks våld på teaterscenen; både det psykologiska och det fysiska. Pjäsen undersöker också hur människans moral bryts ner i ett krig.

Persefone
Av Christina Ouzounidis
I pjäsen om Persefone får vi genom olika människor följa en ung kvinnas försök att skapa sin identitet genom att tänja på sina gränser och ifrågasätta det som finns givet.

Verbet tala
Av Christina Ouzounidis
I Verbet tala verkar oförmågan till förståelse vara den enda bron mellan två människor. Pjäsen är en undersökning av orden och det de egentligen betyder, nämligen sin motsats.

Höst 2004

Folket vs George W. Bush
Av Jörgen Dahlqvist
Folket vs George W. Bush är en iscensatt rättegång där George W. Bush prövas enligt internationell rätt för kriget i Irak. / Höst 04

Vår 2004

Blodet ropar på sina bröder
Av Jörgen Dahlqvist
»Blodet ropar på sina bröder« är en fortsättning av »En uppmaning till martyriet« Föreställningen är en fördjupning i ämnet om våld mot kvinnor. Här tar fiktionen vid och vi ställer oss frågan om det är moraliskt riktigt att slå tillbaka.

Höst 2003

En uppmaning till martyriet
Av Jörgen Dahlqvist
Ett av våra allvarligaste samhällsproblem är mäns våld mot kvinnor. Med föreställningen En uppmaning till Martyriet försöker vi belysa männens självpåtagna rätt till våld. / Höst 03