Heterofil en heterosexuell cabaret

Heterofil är Christina Ouzounidis nionde uppsättning på Teatr Weimar. Liksom i hennes tidigare pjäser står språket i centrum, språket och språkets inneboende våldsamhet. Hennes senaste pjäser har undersökt språket som ett medel för att befästa och formulera självbilder, för att finnas till. I Heterofil handlar det mer om upprätthållandet av en världsordning, om de maktstrukturer som språket upprätthåller och blottar och om den sortens osynliga härskarstrukturer som uppkommer i den största av välvilja.

Pjäsen är också en undersökning av retoriken som en form av spelbarhet. Den dramatiska spelbarheten och dramaturgin är ersatt med en sorts retorisk spelbarhet. Retoriken som en form av dramaturgi, viljan att kommunicera som ersätter den dramatiska. Den innehållet praktiska retoriska exempel på normalisering och marginalisering av olika begrepp och företeelser. Den är en undersökning av hur sakernas tillstånd upprätthålls genom vårt sätt att ta somt för givet och att ständigt benämna annat, som på så sätt därför också fråntas sin självklarhet. Föreställningen undersöker talet snarare än orden den här gången.
Föreställningen använder sig av klassiska teatrala tecken och schabloner som inte riktigt passar – som en illasittande kostym där friktionen understryker såväl plagg som bärare.

Den vill påminna om sig själv, undersöka sina egna nivåer av verklighet och gränserna mellan dessa. Den undersöker de maktmedel och positioneringar som pressar och tvingar in verkligheten i en ny position, relationen mellan subjekt och objekt; det tänkbara objektet som själv gjort sig till subjekt, intagit subjektets roll. Vad ligger i betraktarens öga? Vad bestämmer vår blick, vår självbild och vår gemensamma världsuppfattning?

Recensioner

 

Från gästspel på teaterbiennalen i Borås:

Den tyska vågen av postdramatisk teater, eller teater som otvunget skiter i traditionell dramatik, representerades under biennalen av Teatr Weimar från Malmö. Deras Heterofil är ljusår från känslodriven naturalism. Istället ett fantastiskt, makabert språkspel som utspelar sig mellan genrer som performance, kabaret och installation. Det är smart och provokativ scenkonst som både fjärmar och kryper tätt intill. Föreställningens tre kvinnor, klädda som prostituerade och med sönderhånglade läppar, samtalar om begreppet heterosexualitet medan språket klöser sönder definitionen av normalitet. Bort rivs även teatersituationens trygga konventioner. Föreställningen ställer höga krav på skådespelare och åskådare - särskilt på de senare, för upplevelsen fordrar risktagande.
/ Sven Rånlund, GP

Årets utskällning: Teatr Weimar läxar upp sin mestadels straighta publik efter noter i ljuvligt skitförbannade Heterofil.
/ Johan Hilton, EXP

Dramaturgen Kristina Hagström Ståhl har tagit fram en lista med namnförslag på kvinnliga dramatiker och efter att ha sett ”Heterofil – En heterosexuell kabaret” håller jag tummarna för att Christina Ouzounidis finns med på den. Det som seminarierna uppmärksammat går förstås att applicera på alla de juryutvalda pjäser som är huvudlockelsen med Teaterbiennalen – men av dem jag hittills sett manifesteras just normens och språkets makt mest knockande av Ouzounidis och Malmögruppen Teatr Weimar.
Upplyft av denna välspelade pjäs är det dags för en nattlig tur till Sveriges tillfälliga kulturmetropol, korvmojen på Allégatan, där hungriga scenkonstnärer trängs under en taksnutt i skydd mot regnet.
/ Lisa Boda, DN

Att Teatr Weimar med ”Heterofil” arbetar mot det könsrolls-cementerade och skyndar på frigörande tankar på området.
/ Rikard Loman, DN

Från urpremiären

Dynamiken i Christina Ouzounidis text är inget annat än hänförande. (...) Röstens variationer, från rytande rött till nynnande gult, och dialogen som ritar konturerna av rummet om och om igen när skådespelarna talar i olika riktningar och från olika platser – allt detta gör föreställningen till en stark akustisk upplevelse.(...) Så skimrande var det länge sedan jag såg tre skådespelare på scen. / KVP

Ironin är så listigt förvänd och virtuost verbaliserad att man inte hinner fnissa till förrän det är för sent.
Att Pia Örjansdotter, Sandra Huldt och Petra Hultberg inte bara har lyckats memorera de små variationerna och förskjutningarna i ordföljderna utan dessutom smidigt fraserar dem i olika tempi och aggressionstillstånd, kan bara beskrivas som fenomenalt.(...) Få teatergrupper i Sverige lever bättre än Teatr Weimar upp till det brechtska mottot att ge åskådaren något att gå hem och tänka på. (...) På Teatr Weimar har man tänkt längre. Teater är makt. Språk är makt. / EXP

Christina Ouzounidis gör här ett kompromisslöst och precist anfall mot den lingvistiska struktur vi lever i. På ett sätt handlar det om vem som klassas med prefixen homo, hetero, trans, bi och så vidare, men resonemanget går här mycket djupare. Detta är en frustande uppgörelse om rätten att få vara människa och bli formulerad i all den unika individualitet och inre motsättning det innebär. / SVD

Ouzounidis går på orden och de förmenta sanningarna med slägga och slagborr för att befria den tanke som lever där, instängd. (...) Ingen kommer undan. Detta ska höras, förstås, förgöras. Heterofil är ordexplosioner, pragmatiska kaskader, språkfilosofisk sprängdeg. Inledningen är en negativ-exponering av verkligheten. (...) Det är skönt, det där upplösandet. / SKD

En tätt skavande anklagelseakt med avbrott för värkande tystnader (...) Gång efter annan återvänder Ouzounidis till våldet som ryms i språket och förtrycket som smyger sig in i våra allra mest vardagliga, välvilliga formuleringar. / SDS

Christina Ouzounidis manus är fängslande i sin variationsrikedom. Det finns en rörlighet i hennes text som jag tycker mycket om och fascineras av. Hos henne återföds språket och blir till en ljuv symfoni i mina öron. / Nummer.se

Livsviktig teater (...) Se Christina Ouzounidis pjäs Heterofil - en heterosexuell cabaret. Den försvarar din rätt att vara människa. / Österlen 360 

Produktionsfakta

Manuskript och inscenering: Christina Ouzounidis
Medverkande:
Pia Örjansdotter, Sandra Huldt och Petra Hultberg
Musik:
Olle Linder
Sångtexter:
Lisa Linder
Ljusdesign:
Johan Bergman
Regiassistent: Isak Rynell


Premiär 26/9 2008

Heterofil har spelat på Helsingborgs Stadsteater, Teaterbiennalen i Borås, Tibilisi, Georgien, c/o Stockholms Stadsteater,, Pustervik, Dramaten och är inspelad för Sveriges Television

Ett samarbete med Helsingborgs Stadsteater

Med stöd av Konstnärsnämnden och Dramatikerutskottet vid Sveriges Författarfond.