»Blodet ropar på sina bröder« är en fortsättning av »En uppmaning till martyriet« som sattes upp i höstas. Där beskrevs mannen som slår och som tar till bibeln och guds ord för att dölja sina egna tillkortakommanden som människa. Här får vi följa kvinnan/hustrun i skedet efter att mannen kommit för att hämta henne hemma hos modern. Föreställningen är en fördjupning i ämnet om våld mot kvinnor. Här tar fiktionen vid och vi ställer oss frågan om det är moraliskt riktigt att slå tillbaka.

Kyrkan och religiösa miljöer är en spännade plats att diskutera genusfrågor och kvinnoförtryck i, eftersom det fortfarande finns en sådant uttalad motstånd mot bland annat kvinnliga präster. Det verkar som om alla kvinnliga präststuderande är så extremt medvetna om genus och kyrkans genusproblematik och de erfarenheter opch lärdomar som dom därför dragit borde kunna föras utanför teologin,

Premiär: 9/4 2004
Manus+regi: Jörgen Dahlqvist. Med Karin Huldt.
Ljus+scenografi: Malin Gülich. Ljus+ljudtekniker: Johan Bergman.
--> Läs recensioner